วิธีการสมัคร PayPal


วิธีการสมัคร PayPal

1.คลิกรูปนี้เพื่อเข้าสมัคร PayPal
2.ให้ทำตามรูปเลยครับ

3.คลิกเลือกเลยครับ ตามรูป

4.กรอกรายละเอียด ตามรูปครับ(ต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับ)

ขั้นต่อไปเราก็ทำการยืนยัน อีเม็ลครับ

ดูวิธีการยืนยัน Email
กลับสู่หน้าหลัก Paypal